Çalışma Saatleri :
09:00 - 18:00

İşyeri Hekiminin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İşyeri hekiminin öncelikli görevi rehberlik yapmaktır. Rehberlik faaliyeti, çalışanlara kendi sağlık sorunları ile ilgili veya işverene çalışanların sağlık problemleri, işyeri çalışma koşulları, alınacak önlemler, kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımlar, ergonomik ve sosyopsikolojik etkenler konusunda destek olmaktır.

İş yerindeki riskleri değerlendirip rapor haline getirerek, kkd kullanımları konusunda araştırmalar yaparak kullanımı konusunda işverene bildirimlerde bulunur. Bu görevi iş güvenliği uzmanı ve risk değerlendirmesi ekibi ile beraber yürütmeleri esastır.

İş yeri hekimi çalışanların sağlık gözetimini yapar, çalışanların sağlık durumlarını kontrol altında tutar ve düzenli olarak takip eder. Hijyen, ergonomi, temizlik gibi konularda eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi de görevlerindendir.

Kimler İşyeri Hekimliği Hizmeti Almak Zorundadır?

Tehlike sınıfı tehlikeli veya çok tehlikeli olan, 1 ya da daha fazla çalışanı olan her tür özel firmaya ve 50 kişiden fazla çalışanı olan az tehlikeli özel sektör firmalarına zorunludur.

Kamu kuruluşları ve 50 kişinin altında çalışanı olan firmaların 2020 yılına kadar düzenli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti alması gerekmez. Zorunluluğu olmayan firmalarda  6331 sayılı sayılı yönetmeliği gereği Risk Analizi, Acil Durum Planı, Tatbikatlar, İşe Giriş Muayeneleri ve ISG Eğitimleri gibi İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanın sorumluluğunda olan bütün belgeleri hazırlamak zorundadır.

İşyeri hekimlerinin görev ve sorumlulukları ile ilgili ayrıntılı bilgi için;

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18615&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch

İşyeri Hekimi Süreleri Nedir?

İşyeri hekimleri firmanın çalışan sayısı ve tehlike sınıfına göre belirlenen sürelerde hizmet vermek zorundadır. Bu süreler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

Az tehlikeli          : Çalışan Başına 5 Dakika

Tehlikeli              : Çalışan Başına 10 Dakika

Çok Tehlikeli       : Çalışan Başına 15 Dakika