Çalışma Saatleri :
09:00 - 18:00

İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Kontrolleri

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür.
Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir.
Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.
Yasal mevzuat gereği yaptırımların dışında unutulmamalıdır ki insan sağlığı herşeyden  önemlidir, her an beraber saatlerinizi geçirdiğiniz çalışanlarınızın sağlıkları daha da önem arz etmektedir.

İşe giriş muayenesinde uygulanan tetkikler;

Akciğer Grafisi

Odiometri (İşitme Testi)

Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

Portör Muayenesi

Aşılar

Laboratuvar Tetkikleri;

Kan sayımı (Hemogram)

Tam idrar tahlili

Karaciğer fonksiyon testleri (Ast, Alt, Ggt)

Böbrek fonksiyon testleri (Üre, Kreatinin)

Hepatit B testi

Serolojik tetkikler

İdrarda ve kanda kurşun, toluen, feneol

Vanil mandelik asit

Hipurik asit. v.b.

Meslek gruplarına göre bütün spesifik kontroller