Çalışma Saatleri :
09:00 - 18:00

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir?

İş güvenliği uzmanı iş yerini; güvenlik, sağlık ve çevre ile ilgili düzenlemelere uygunluğu açısından denetler. Ayrıca çalışanlara hastalık ve yaralanmaları önlemek veya çevreye zarar verilmemesini sağlamak için uygun eğitimleri verir. İş güvenliği uzmanı, işçileri korumaya ek olarak, kimyasal, fiziksel, radyolojik ve biyolojik tehlikelere karşı iş yerlerini denetleyerek, mülklerin, çevrenin ve kamuoyunun zarar görmesini önlemek için rehberlik yapar.

Kimler İş Güvenliği Hizmeti Almak Zorundadır?

Tehlike sınıfı tehlikeli veya çok tehlikeli olan, 1 ya da daha fazla çalışanı olan her tür özel firmaya ve 50 kişiden fazla çalışanı olan az tehlikeli özel sektör firmalarına zorunludur.

Kamu kuruluşları ve 50 kişinin altında çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan firmaların 2020 yılına kadar düzenli iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi hizmeti alma zorunluluğu yoktur. Bu firmalarda işveren  6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği Risk Analizi, Acil Durum Planı, Tatbikatlar, İşe Giriş Muayeneleri ve İSG Eğitimleri gibi İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanın sorumluluğunda olan bütün belgeleri hazırlamak ve bulundurmakla yükümlüdür.

İş güvenliği uzmanlarının görev ve sorumlulukları ile ilgili ayrıntılı bilgi için;

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16923&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=

İş Güvenliği Uzmanı Hizmet Süreleri Nedir?

İş Güvenliği Uzmanları firmanın çalışan sayısı ve tehlike sınıfına göre belirlenen sürelerde hizmet vermek zorundadır. Bu süreler aşağıdaki gibidir;

Az tehlikeli     : Çalışan Başına 10 Dakika

Tehlikeli         : Çalışan Başına 20 Dakika

Çok Tehlikeli  : Çalışan Başına 40 Dakika