Çalışma Saatleri :
09:00 - 18:00

Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere;​

 * Acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması,​

 * Görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi,​

 * Acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması,​

 * Dokümantasyon,​

 * Tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.​

 * Risk değerlendirmesi sonuçları.​

 * Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.​

 * İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.​

 * Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.​

 * Sabotaj ihtimali

gibi hususlar dikkate alınarak acil durumlar belirlenir.